oaistore
  

Influencia de la reflexoterapia en la calidad de vida de los estudiantes de enfermeria

Titol paralelo
Tipus
Tesi doctoral
Data de publicació
Universitat/Centre
Direcció
Maria Jímenez Herrera
Resum
Estudi de la influencia i els efectes de la reflexoteràpia en la qualitat de vida dels estudiants d`infermeria. En el nou paradigma de la infermeria integrativa, la reflexoteràpia es presenta imprescindible per apropar-nos al costat més humà de la professió, a l`essència dels cuidatges a través dels sentits. Aquesta investigació s`inicia amb un recorregut per l`estat de la qüestió sobre les Medicines Complementàries i Alternatives (CAM), describint la situació global en l`àmbit mundial. Las definicions, categorització i gestió pels diferents estats i en els diferents països. Presentant el futur rol de la infermeria dins del nou paradigma de la Medicina Integrativa. Seguidament investiga els usos i demandes que la població fa d`elles, quin és el perfil d`usuari i quins són els principals motius de la demanda d` aquests serveis. També s`analitza l`estat de la formació acadèmica, la seva evolució en el nostre país i els inicis d`aquesta modalitat a la Facultat d`Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. S`investiga l`evolució històrica de la reflexoteràpia, realitzant un recorregut per totes les seves etapes i autors fins a l`actualitat. Es mostren les evidències científiques i els fonaments neurofisiològics. La contribució d`aquesta tesi, radica en l`estudi de la relació entre la reflexologia i diversos indicadors de la qualitat de vida i de la intel·ligència emocional. A més, s`analitzen els efectes i beneficis percebuts amb la finalitat de determinar el seu impacte en la salut general i les seves contribucions en l`experiència d`un aprenentatge vivencial.