oaistore
  

Teràpies complementaries i alternatives en l’atenció al part: implantació i ús en els hospitals acreditats per a l’atenció natural al part normal i formació de les llevadores que hi donen assistència.

Titol paralelo
Tipus
Tesi doctoral
Data de publicació
Direcció
Josefina Goberna Tricas
Resum
L’augment de la demanda de teràpies complementàries i alternatives (TCA) per part de la dones gestants és una realitat. Objectiu: Determinar el nivell de formació de les llevadores catalanes en referència al coneixement i ús de les TCA aplicades durant l’atenció natural al part normal i descriure la percepció de les dones sobre l’aplicabilitat i ús de les TCA. Metodologia: Àmbit d’estudi: els 28 hospitals Catalans. Disseny: estudi observacional descriptiu amb ús de metodologia quantitativa i qualitativa. Subjectes: 455 llevadores i 12 dones. Variables i dimensions: variables referents a la formació, experiència i percepció d’us de les TCA per part de les llevadores; les dones seleccionades d’acord a criteris teòrics. Instruments de mesura: un qüestionari específic i una entrevista semiestructurada. Resultats: existeix una correlació negativa entre la formació en TCA i l’edat de les llevadores i els anys treballats. S’ha observat que l’aplicació de les TCA depèn de la formació dels professionals i que la percepció de les dones vers l’ús de les TCA varia individualment. Les dones constaten diferenciació en el nivell de coneixement i formació en TCA per part de les llevadores que els han donat assistència.