oaistore
  

Els significats de l’experiència viscuda per persones amb fibromiàlgia. Una mirada des de la Infermeria

Titol paralelo
Tipus
Tesi doctoral
Data de publicació
Direcció
Dra. M. Pilar Isla Pera
Resum
Aquesta tesi planteja la vivència de persones afectades de Fibromiàlgia, malaltia crònica de difícil maneig clínic, des d’una perspectiva global, complexa i Infermera, adoptant la investigació qualitativa com a paradigma d’investigació, fent un disseny d’etnografia enfocada. S’ha fet Observació Participant (OP) a contextos clínics i contextos socials i s’han fet un total de 18 Entrevistes en Profunditat Obertes (EPO) a homes i a dones amb FM, a familiars, a polítics i a professionals. L’objectiu general de l’estudi és indagar en els significats de l’experiència viscuda al voltant del diagnòstic i les perspectives de vida de persones amb FM, s’ha fet una anàlisi interpretativa i simultania al marc teòric i el treball de camp ha estat dinàmic i complex, adoptant els models de Merle Mishel i Boykin i Shoenhofer, entre d’altres, i partint de les narratives i notes de camp, ens permeten la mirada Infermera en una malaltia crònica que genera dolor i malestar en els diferents espais i contextos de vida.