oaistore
  

Discursos, políticas y actuaciones en torno al cuidado de las personas mayores dependientes

Titol paralelo
Tipus
Tesi doctoral
Data de publicació
Universitat/Centre
Direcció
Dr. Jose Antonio Rodríguez Díaz
Resum
Se estudia el que diuen els ciutadans, els professionals i els polítics respecte a la cura de les persones grans dependents i es compara amb les polítiques i els serveis existents, analitzant les contribucions i problemes per les persones grans, la cuidadora principal i la família.