oaistore
  

Diagnòstics d’Infermeria vinculats al procés migratori: visió dels immigrants

Titol paralelo
Tipus
Tesi doctoral
Data de publicació
Universitat/Centre
Direcció
Dra. Àngela Pallarés Marti
Resum
L’objectiu general d’aquesta investigació pretén identificar els diagnòstics d’infermeria NANDA redominants en la població immigrant, vinculats al procés migratori i està emmarcada en el Model de Competència Cultural de Purnell i en el model Outcome Present State Test (OPT) de raonament clínic de Pesut i Herman. Tenint en compte els objectius d’aquesta recerca, aquesta s’aborda des del paradigma qualitatiu i seguint les propostes de la investigació fenomenològica que busca descobrir els significats dels fenòmens experimentats pels individus, a través de l’anàlisi de les seves descripcions, amb les que obtenim similituds i significats compartits. L’estudi s’ha dut a terme mitjançant la triangulació metodològica amb un mateix instrument i dos subjectes diferents, combinant la tècnica d’entrevista individual semiestructurada a 5 mediadores culturals amb entrevistes de la mateixa tipologia a 25 persones nouvingudes. S’ha realitzat una doble categorització de les dades ( una per la definició del context migratori i l’altra segons els dominis de la taxonomia NANDA per a la identificació dels diagnòstics d’infermeria) i el seu anàlisi s’ha realitzat amb el mètode de l’Anàlisi de Continguts (AC) amb el suport informàtic del programa Atlas-ti 6.0, complementada amb una anàlisi quantitativa de les paraules del discurs, utilitzant el programa software Textstat 3.0. A la llum dels resultats d’aquesta investigació, es proposen dos nous diagnòstics d’infermeria.