oaistore
  

Anàlisi comunicativa i pragmàtica dels registres d`infermeria

Titol paralelo
Tipus
Tesi doctoral
Data de publicació
Direcció
Dr. Xavier Laborda Gil
Resum
Aquest treball presenta una anàlisi de les pràctiques discursives que els professionals d`infermeria empren en la documentació clínica. L`elaboració del corpus documental ACOPRI, nom que deriva de l’acrònim de Anàlisi Comunicativa i Pragmàtica de Registres d’Infermeria ha estat el pas previ per poder dur a terme l’anàlisi. El corpus ACOPRI consta de 1320 enunciats procedents de fulls d’observacions d’infermeria recopilats a nou centres sanitaris. En aquesta memòria s’exposen propostes pel que fa als usos expressius, pel que fa a la llegibilitat, a l’eficàcia informativa i a la seguretat jurídica. Els requeriments legals i professionals dels registres professionals és el que situa el context d`aplicació de l’anàlisi que permet argumentar propostes de millora de l’escriptura professional que repercuteixen en la visió de la professió, del professional i de les persones ateses. Aquests escrits informen de la visió que el professional té d’ell mateix i de l’entorn i permet valorar la relació entre el professional i l’usuari i entre el professional i l’entorn. La seguretat tant del pacient com de l’usuari, a través de l’anàlisi dels registres és, també, un dels objectius de l’estudi. Identificar algunes locucions i unitats lèxiques molt emprades però que la seva interpretació no està consensuada és el pas previ per a poder elaborar propostes d’estandarització de les mateixes. Algunes d’aquestes unitats lèxiques responen a abreviatures i sigles.