oaistore
  

Registre i valoració de les creences i els valors al pla de cures : percepció d`infermeres d`atenció primària de l`Institut Català de la Salut.

Titol paralelo
Tipus
Tesi doctoral
Data de publicació
Direcció
Dra. Maria Antonia Martorell i Poveda
Resum
RESUM Estem davant de canvis importants que han fet créixer una nova societat pluricultural amb creences i valors ben diferents. A les infermeres els hi cal conèixer el que pensa i creu la persona de qui tenen cura. Ens preocupa que aquestes dades, per diversos motius, no quedin registrades al pla de cures. Com objectius volem saber, comprendre i analitzar el que pensen aquestes infermeres sobre les creences i valors, com instrument de coneixement integral de la persona per elaborar el pla d’atenció d’infermeria. Es tracta d’un estudi de disseny qualitatiu. S’han escollit dos àmbits aparentment diferents: l`urbà i el rural. Les eines han estat: entrevista en profunditat semiestructurada per les infermeres que treballen en el centre, i grup focal per les de pràctica avançada, unes i altres, estan integrades dins del Equip d’Atenció Primària (EAP), fan ATDOM i utilitzen els mateixos recursos materials per gestionar les cures. Han participat 47 professionals: (29 infermeres de l’Àmbit urbà SAP Litoral-Esquerra), (18 infermeres de l’Àmbit rural- ABS Rural Penedès). Els resultats han aportat expressions de negativitat i de positivitat, diferenciades i contraposades entre elles. La negativitat ha proporcionat informació sobre: desacord, dificultats, dubtes i manca de coneixements. La positivitat reflecteix que si són necessàries aquestes dades. Cal més formació, cal registres facilitadors i millor comunicació interprofessional. Aportem un coneixement real i complementari sobre les vivències de les infermeres, en quant a la interpretació i utilització d’aquestes dades, i la seva implicació a la pràctica clínica dins de les cures. No s’han observat grans diferencies entre la zona urbana i la rural. Les infermeres se senten col·lapsades per la constant lluita entre el mon laboral, el professional i les necessitats de la població. Ens cal més reflexió i menys imposició per ajudar a millorar els processos de cures.